ArtBaza

ArtBaza powstała w celu promocji kultury. Najpierw zawęziliśmy pojęcie „kultura”, którą zasadniczo staramy się odróżnić od rozrywki. W naszym pojęciu kultura jest z natury rzeczy „nielegalna”, czyli stoi w kontrze do mainstreamu. Kultura to wytwór ludzi nie korporacji. Powstaje wśród ludzi którzy jej poszukują niezależnie od obrazu jaki jest szeroko promowany.

Pojęcie „promocji kultury” jest na tyle szerokie, że zawęziliśmy nasz obszar działań do artystów, społeczności, stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorstw kultywujących tradycje i kulturę słowiańską. Zależy nam przede wszystkim na promowaniu tego co wśród Słowian jest unikatowe i czego nie sposób przecenić – przedsiębiorczości, sztuki improwizacji, przekory i tradycji.